DR INŻ. PRZEMYSŁAW STAWIARSKI, MBA

 


        EKSPERTYZY TECHNICZNE
        EKSPERTYZY SĄDOWE
        OPINIE BUDOWLANE
        PRZEGLĄDY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH


Rzeczoznawca budowlany Warszawa Rzeczoznawca budowlany Kraków Rzeczoznawca budowlany Wrocław Rzeczoznawca rzeczoznawca budowlany rzeczoznawca sądowy biegły sądowy opinie sądowe opinie ekspertyzy budowlane kontrola techniczna obiektów budowlanych okresowe kontrole budynków roczne kontrole pięcioletnie kontrole budownictwo konstrukcje budowlane inspektor nadzoru inwestorskiego odbiory techniczne budynków prawo budowlane monitoring oddziaływania budowy odpowiedzialność karna BHP roboty budowlane Rzeczoznawca budowlany Warszawa Rzeczoznawca budowlany Kraków Rzeczoznawca budowlany Wrocław Rzeczoznawca budowlany Warszawa Rzeczoznawca budowlany Kraków Rzeczoznawca budowlany Wrocław Rzeczoznawca budowlany Warszawa Rzeczoznawca budowlany Kraków Rzeczoznawca budowlany Wrocław Rzeczoznawca budowlany Warszawa


     KONTAKT


  dr inż. Przemysław Stawiarski, MBA

  Kontakt telefoniczny: 603 324 300
  Kontakt e-mail: biuro@stawiarski.pl

  www.rzeczoznawca-budowlany.com.pl
  www.stawiarski.pl
  www.stawiarski.com.pl
  www.przegladbudynkow.pl
  www.opiniesadowe.pl

  Teren działalności: Cała Polska
     NOTA PRAWNA

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Przemysława Stawiarskiego, zwanego dalej Autorem, nie jest dozwolone.

  Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z pózn. zm.), wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych na stronach internetowych w domenie rzeczoznawca-budowlany.com.pl, w tym logo, znaki graficzne, teksty, zdjęcia oraz wszelkie inne opublikowane dokumenty, są zastrzeżone i podlegają ochronie.

  Żadna informacja ze stron stanowiących dzieło Autora, nie może być kopiowana w całości lub części, duplikowana, reprodukowana w jakiejkolwiek formie, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana lub wykorzystana, bez uprzedniej pisemnej zgody Autora.

  Informacje, które zawiera niniejsza witryna nie są wyczerpujące. Pomimo starań Autora informacje w niej zawarte mogą się okazać niedokładne, nieaktualne lub nieodpowiednie, dlatego też nie mogą one mieć zastosowania i nie można ich odnosić do każdego przypadku i do każdej sytuacji. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji lub materiałów opublikowanych w witrynie internetowej rzeczoznawca-budowlany.com.pl ponosi osoba z nich korzystająca. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód, które wynikają lub mogą wynikać z obecności informacji lub materiałów na stronach będących własnością Autora.

  Autor nie ponosi również odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, dzięki którym możliwy był dostęp do niniejszej witryny internetowej.

  Wszelkie zapytania lub uwagi dotyczące działania niniejszej witryny, proszę kierować na adres email lub kontakt telefoniczny 603 324 300.